Alle, der ønsker behandling indkaldes til en forsamtale. Samtalen er helt uforpligtende for begge parter.

Formålet med samtalen er at klarlægge, hvor i sygdomsforløbet patienten er og vurdere, hvilken behandlingsform og intensivitet, der er behov for. Forsamtalen varer mellem 1 og 2 timer. 

Afhængig af om behandlinsbehovet er ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling i enten enkeltterapi eller gruppeterapi vil priserne variere derefter.

Behandling vil normalt kunne indledes uden væsentlig ventetid. 

Visitationssamtalen kan også benyttes blot som en second opinion.

Læs mere om, hvem der kan få behandling.

 

Motivation
Mange behandlere påstår, at hvis patienten ikke selv er "motiveret" til at slippe sygdommen - med hvad dette indebærer - kan de ikke hjælpes. På Kildehøj ser vi anderledes på det:

En del af spiseforstyrrelsen består netop i en ambivalent holdning, hvor manglende mod, tro, ønske og håb om at slippe sygdommen og komme videre i livet, er dominerende. Flere forgæves behandlingsforsøg bidrager ofte til denne indstilling. Men når et menneske erkender, der er et problem og rækker ud efter hjælp (via visitation), er der spiren til motivation.

På Kildehøj ser vi det som behandlernes opgave at give patienten motivation, tro og håb, så helbredelse kan ske. Derfor er det aldrig for tidligt at få målrettet og kvalificeret behandling ..... men det kan blive for sent!