De patienter vi modtager, kommer fra alle socialøkonomiske samfundslag. Ca. 50 % er selvbetalere, der efter undersøgelse af eksisterende offentlige og private tilbud, af forskellige grunde har valgt Kildehøj.

De hyppigst omtalte grunde har været:

  • Ønsker ikke indlæggelse på offentlige psykiatriske hospitaler
  • Ønsker målrettet, intensiv og individuel udarbejdet behandling, men stadig i professionelt og videnskabeligt regi
  • Ønsker diskretion og kompetence.
  • Har fået Kildehøj anbefalet af "gamle" patienter eller pårørende.
  • Ønsker behandling på Kildehøj på grund af de til hospitalet knyttede ledende behandlerkapaciteter.
  • Ønsker at benytte behandlingsgarantien til at få hurtig, kvalificeret og gratis behandling.

Her kan du læse mere om Kildehøjs priser.

 

Betalt gennem forsikring

De sidste 50 % fordeler sig over nogle af de største forsikringsselskaber, der - "efter undersøgelse af markedet" og interview med Kildehøj om vort behandlingstilbud og koncept - har valgt Kildehøj samt Offentlige instanser (kommuner og regioner), der, efter ikke selv at være kommet igennem med deres behandling eller ikke har kunnet tilbyde behandling af samme kvalitet og intensitet, har valgt Kildehøj.

 

Patienter videresendt fra det offentlige

Endelig har der været offentlige instanser, der har valgt Kildehøj, uden at offentlig behandling har været afprøvet, fordi offentlige psykiatriske overlæger har vurderet, at patienten har været så syg, at ventetid inden for det offentlige ville få katastrofale følger for patienten.

Samtlige patientgrupper evalueres løbende samt langtidsevalueres efter afsluttet behandling. Dette gør vi, fordi vores mål er, at du efter afsluttet behandling ikke længere behøves være patient eller klient. Du kan læse mere om vores behandlingsmål her.