Pårørende til spiseforstyrrede:

Foreløbige resultater for vores undersøgelse: Et stadig større antal danskere i en stadig yngre alder rammes af og diagnosticeres med psykiske sygdomme, her i blandt spiseforstyrrelser. Det er ikke bare patienterne, der rammes - det er hele patientens netværk og især forældre, søskende, kærester, ægtefæller og børn.

Læs mere

 


Underbehandling af spiseforstyrrede

Foreløbige resultater fra vor undersøgelse: Over halvdelen af Kildehøjs patienter har, inden de fik mulighed for at blive intensivt behandlet på Kildehøj, været igennem talrige mere eller mindre målrettede behandlingsforsøg - og hele familier er ekstra hårdt ramt både psykisk, socialt og økonomisk, både fordi de er vidne til lange delvis effektløse terapiforsøg eller de misbruges i en "behandlerrolle", som invaliderer hele familien.

 


Børn og unge på dødslister

Det lyder slemt. Det er det også!

Flere og flere børn og unge samt voksne udvikler spiseforstyrrelser.
En stadig større gruppe af vore mest ressourcefulde borgere rammes i en stadig yngre alder af en alvorlig psykisk (og somatisk livstruende) sygdom, som en spiseforstyrrelse kan blive - og desværre alt for ofte er.

Læs mere

 


Fører behandling til helbredelse? 

Det er ikke altid behandling fører til helbredelse - nogle gange medfører det psykiske og fysiske forværringer, som f.eks. når behandleren ikke kender egen faglig begrænsning, men fastholder patienten i lang effektløs behandling, eller når behandlerne misbruger stepped care modellen til ambulant at underbehandle længere ind i sygdommen - eller ind i døden.

Læs mere

 


For videnskabelig dokumentation: Kontakt Kildehøj på email: san@c.dk

Læs mere