Det er ikke altid behandling fører til helbredelse - nogle gange medfører det psykiske og fysiske forværringer, som f.eks. når behandleren ikke kender egen faglig begrænsning, men fastholder patienten i lang effektløs behandling, eller når behandlerne misbruger "step by step" modellen til ambulant at underbehandle længere ind i sygdommen - eller ind i døden.

Step by step modellen bliver misbrugt: Hvor lang tid kan patienten udholde en behandling, hvor der ikke konstateres både psykisk og fysisk bedring? Her "læger tiden ikke alle sår" - tværtimod. Det er menneskeligt dyrt, når behandlerne fastholder patienterne i effektløse forløb og skal gøre sig erfaringer på patienternes bekostning.

Ovenstående situation ser Kildehøj alt for hyppigt eksempler på, når vi visiterer nye patienter. Et godt råd til patienterne for at mindske risikoen for at deltage i behandling, der ikke rykker væsentligt ved sygdommen, er at spørge ind til: Hvori behandlingen består. Tidsrammer. Hvilken effekt og resultat man(behandleren) forventer. Hvordan man måler effekten af behandlingen. Hvad man gør, hvis behandlingen ikke viser sig effektfuld i forhold til de aftalte delmål og mål, som klart fra start bør aftales.

Rachel Santini