Indlæg af Rachel Santini i Ugeskrift for Læger 175/3, 14. januar 2013

Behandling er godt - Forebyggelse er bedre. Derfor er KRAM-kampagnen også vigtig, om end noget sen i forhold til den viden der på verdensplan har eksisteret i årtier vedr. kostens sygdomsforebyggende og helbredende effekt, eller når det drejer sig om uhensigtsmæssig kosts direkte sygdoms medforårsagende effekt, (f.eks. hjertekarsygdomme, visse kræfttyper, type2 diabetes, svær fedme og osteoporose - kort sagt: selvmord med kniv og gaffel).

M.h.t. motions sygdomsforebyggende effekt gælder ligeledes at mange lidelser forebygges eller bedres ved hensigtsmæssige motionsvaner, (fedme relaterede lidelser, visse kræfttyper (specielt brystkræft), type2 diabetes, osteoporose, hjertekarlidelser, depression m.v.).

Hvad angår alkohols og rygnings sygdomsforårsagende virkninger, (her ses bort fra et stærkt begrænset forbrug), er disse både talrige og veldokumenterede og inkluderer også her nogle af de alvorlige livsstilssygdomme som f.eks. flere kræfttyper og hjertekarlidelser.

Dvs. at ved at sætte fokus på kostens og motions mange sundhedsfremmende virkninger og hhv. reducere eller eliminere alkoholforbrug og rygning, er der både flere leveår at hente - og vigtigst: mere livskvalitet i årene.

Men den hellige grav er langt fra velforvaret. Der mangler nemlig fokus på noget af det allervigtigste: Søvnens vigtige betydning for vor fysiske og psykiske sundhed. Der er måske ikke ligeså mange årtiers viden og forståelse for hvor stor en rolle søvnen spille for vor sundhed og hvor mange og alvorlige lidelser det afstedkommer når vi ikke får søvn nok eller søvnkvaliteten er dårlig. Alligevel har vi nok viden til at handle på det og i vort højteknologiske og forjagede samfund - hvor der ofte er vendt op og ned på døgnets rytme - bør alle behandlere inkludere et "S" i deres KRAM-undersøgelse/screening. Jeg vil faktisk vove den personlige påstand, at ellers kan det andet være ret ligegyldigt - på sigt. Konsekvenserne af for lidt eller "forkert" søvn viser sig nemlig lynhurtigt og går fra: Øget angst, nedsat koncentrationsevne, depression, irritabilitet, forstyrrelse af appetitregulationen og øget sygdomsmodtagelighed - til: Forøget risiko for følgende alvorlige lidelser (som KRAM-kampagnen netop sigter imod): fedme, stress, kræft, hjertekarsygdomme, diabetes2, forøget blodtryk, nedsat immunforsvar med meget mere. Der er allerede overbevisende forskningsresultater der viser søvnens fysiologiske og psykologiske betydning.

Set fra et andet synspunkt: Den hurtigste og mest effektive måde at ødelægge et menneske på, er ved at forstyrre døgnrytmen og reducere søvnen.

Tilstrækkelig med søvn og en god søvnkvalitet på det "rigtige" tidspunkt, er livsvigtigt i alle aldre!

Derfor: KRAMS