Foreløbige resultater fra vor undersøgelse i 2010:

Over halvdelen af Kildehøjs patienter har, inden de fik mulighed for at blive intensivt behandlet på Kildehøj, været igennem talrige mere eller mindre målrettede behandlingsforsøg. Her er den såkaldte step-by-step model misbrugt til at fastholde patienter i årelange patient- og klientforløb uden at de er blevet raske og har kunnet vende tilbage til studie, skole eller arbejde.

Vi har set på en gruppe patienter mellem 23 og 38 år. Størsteparten af denne gruppe havde været på overførselsindkomst i en årrække fra 5-12 år. Enkelte var blevet førtidspensioneret, da deres ubehandlede sygdom forhindrede dem i et normalt liv med studie og arbejde. På flere af disse patienter er der - i overførselsindkomst og andre socialpædagogiske forsøg på at hjælpe dem uden at behandle dem for deres primære lidelse - brugt mellem 1½ - 2 millioner kroner/klient.

Mon denne menneskelige katastrofe og dette ressourcespild får lov at fortsætte i 2010?
Vi lever i et demokrati med et højt skattetryk. Det må være rimeligt, at skatteborgerne får lov at vælge behandling til dem selv og deres kære, der hvor behandlingen findes, uanset om det er privat eller offentligt.
Vi har fået gennemført ventelistegaranti til alle psykiatriske patienter, i første omgang var det målrettet unge under 19 år (både til ambulant- dag- og døgnbehandling) og fra 2010 gælder det alle - også de voksne.
Det er vigtigt at sikre sig, at denne ventelistegaranti ikke misbruges på en sådan måde, så man nægter patienter der har behandlingsbehov at stå på ventelister, så de på den måde ikke kan komme videre til privat behandling.

Vi håber ikke, vi kommer til at se eksempler på, at alvorligt syge spiseforstyrrede tilbydes "motiverende" samtaler og ambulant behandling i et forsøg på at undgå at henvise dem videre til dag- eller døgnbehandling, selv om de har brug for det. Dette vil være en omgåelse af sundhedslovens intentioner og på grænsen til det kriminelle og skal derfor indberettes, såfremt man er udsat for det. Det vil sige, at det er væsentligt at få alt på skrift, så man kan dokumentere, hvad man selv eller ens familie er blevet udsat for desangående - men forhåbentlig er der ingen grund til at frygte et sådant senarie.

Af hensyn til patienter og pårørende håber vi på et konstruktivt samarbejde, så vi kan behandle og hjælpe de mange spiseforstyrrede, som i årevis har stået på venteliste eller ikke har fået tilstrækkelig behandling.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kildehøj på 22 39 01 25 ellere san@c.dk