"Jeg vil gerne behandles på Kildehøj, men hvorfor skal jeg betale for det, når jeg ikke skulle betale for de gange, jeg har afprøvet behandling inden for det offentlige?" 

Du skal betale for behandling på Kildehøj, fordi Kildehøj er privat og man fra politisk side ikke har ønsket at pengene følger borgerne, men derimod at den skat du betaler, den går til behandling inden for det offentlige, også selvom du forgæves har afprøvet det offentlige.

 

"Jamen hvorfor kan min læge ikke bare henvise til jer?"

Det kan lægen i princippet godt, men han behøver ikke, for du kan komme uden nogen lægehenvisning, men uanset hvad så skal du alligevel selv betale, så længe det politiske system har skruet tingene sammen på en måde der gør, at hverken du eller din praktiserende læge frit kan vælge mellem det offentlige og det private på lige økonomiske vilkår.

 

"Jeg har været syg i mange år, kan jeg så blive rask for min spiseforstyrrelse?"

Jo længere man har været syg af en spiseforstyrrelse, jo længere tid vil det ofte tage, før man kan blive rask. Men hvis der ikke er sket kroniske skader på kroppen, så kan man blive rask. For at blive rask kræver det, at man får rettidig målrettet og tværfaglig behandling, der svarer til det behov man har, ud fra den sygdomsgrad man er i.

 

"Behandler I andet end spiseforstyrrelser?"

Ja, alle typer af spiseforstyrrelser samt komorbiditet, dvs. der er mange lidelser, der følger med, så som depression, angst, personlighedsforstyrrelser, misbrug, OCD, ADHD m.m., og selvfølgelig medinddrages disse lidelser i den samlede model, vi udarbejder til dig.

 

"Hvilke erfaringer har I med at behandle BED-patienter?"

Vi har ca. 10 års erfaringer med forløb relateret til overvægt, også kaldet BED (Binge Eating Disorder). Her kan man både være selvbetaler, men vi har også arbejdet med det offentlige fx Kommuner i forbindelse med rehabilitering af svært syge BED-patienter med diverse følgelidelser, forårsaget af dårlig eller manglende behandling.

 

 

"Hvorfor er I stoppet med at samarbejde med Danske Regioner, så man ikke kan bruge behandlingsgarantien til at komme videre hos jer, hvis man ønsker det?"

Fordi vi på det sidste i samarbejdet måtte erkende, at de behandlingspakker, vi samarbejdede om, ikke kunne levere en kvalitet rent behandlingsmæssigt, vi kunne stå inde for. Når tingene hverken hænger sammen fagligt eller økonomisk, så må vejene jo skilles. I dag er vi uafhængige og kan fortsætte med at udvikle os og opkvalificere os og levere en vare, vi kan være stolte af og som vi kontinuerligt kan gøre bedre og udvikle, uden at blive forhindret af dræbende bureaukrati og kassetænkning. I dag vælger vi samarbejdspartnere, som har de samme målsætninger for patienterne som vi, og satser på både fysisk, psykisk og social helbredelse.