Utilsigtede hændelser

Kildehøj har besluttet at være åben omkring Utilsigtede hændelser, så patienter og brugere nemmere kan orientere sig og risikovurdere kvalitet og patientsikkerhed. Det er vort håb, at en lignende åbenhed hvad angår utilsigtede hændelser kan ske på alle andre offentlige såvel som private institutioner, behandlingssteder og hospitaler.

Utilsigtede hændelser skal registreres.

Utilsigtede hændelser sker alle steder uanset hvor høj kvaliteten og kontrollen er.

Utilsigtede hændelser kan være alt fra fejlkommunikation, medicinforveksling, fejl- og overmedicinering, patientinfektioner, levnedsmiddelbårne infektioner, til fejloperationer, ulykker og dødsfald.