Bulimi

Bulimia er en alvorlig spiseforstyrrelse kendetegnet ved, at man indtager ekstrem store mængder mad, oplever kontroltab og har efterfølgende kompenserende adfærd f.eks. opkastninger, tvangsmotion, faste m.m. Bulimi kan have alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser, hvis man ikke i tide får en målrettet og tværfaglig behandling. Jo hurtigere man tør erkende problemet og søge professionel behandling, jo bedre er muligheden for at blive rask og få et godt liv. Bulimi kan i visse tilfælde være livsfarlig.

Læs om behandling på Kildehøj her.

Behandling af bulimi

Medforårsagende fakta til udvikling og udløsning af bulimi kan både være psykologiske og biokemiske. Begge aspekter skal behandles. Selvom omgivelserne eventuelt ikke forstår din situation - måske fordi du ikke ser syg ud - er det vigtigt, at du forstår, at bulimi er en behandlingskrævende sygdom. Ligesom alkoholikere og stofmisbrugere kan du ikke "bare lige tage dig sammen".

Det handler nemlig ikke om "willpower", men om "brainpower". At du er angst og ambivalent og ikke tror, at du kan blive rask eller tør give slip på bulimien, er forståeligt. Det er den professionelle behandling, der skridt for skridt skal give dig motivation, tro og mod på at slippe bulimi og generobre kontrollen over dit liv.

Læs mere om vores professionelle behandlerteam her.

I enhver kvalificeret behandling bør du forvente en behandlingsplan og effektmål, så du kan være med til at følge dine fremskridt. Hvis du lider af bulimi i middelsvær til svær grad - f.eks. med daglige overspisningsanfald og opkastninger - bør behandlingsstedet være regionsgodkendt af Sundhedsstyrelsen til at behandle spiseforstyrrelser. Kildehøj har som det eneste privathospital Sundhedsstyrelsens regionsgodkendelse. Der findes også nogle regionsgodkendte offentlige hospitaler.

Lider du af Bulimi i de lettere grader (1-3) tilbyder Kildehøj skræddersyede behandlinger i ambulant regi.

Gratis behandling i det private
Er der, efter besøg hos din praktiserende læge, der henviser dig til behandling, mere end 8 ugers ventetid på en behandling i det offentlige, har du ret til frit at vælge gratis behandling i det private. Lægen og du bør sikre sig, at du 8 dage efter lægebesøget modtager skriftlig information fra regionen om, hvilket hospital du bliver tilknyttet og hvor lang ventetiden til den relevante behandling er. Dette er nødvendigt, for ellers kan du ikke komme videre i systemet og få behandling i det private, hvis der er for lang ventetid i det offentlige. En invitation til en enkeltsamtale er ikke det samme som et behandlingstilbud.

Kontakt eventuelt Kildehøj.

Vedrørende bulimi Læs også under fanebladet "Kildehøj skriver", hvor bulimikere kan klikke 2 steder:

"Aftale med Danske Regioner" og "Ugeskrift for Læger", med artiklen "Hvad har spiseforstyrrelser at gøre med misbrug?"

Læs om behandling på Kildehøj her.