Bulimi

Bulimia er en alvorlig spiseforstyrrelse kendetegnet ved, at man indtager ekstrem store mængder mad, oplever kontroltab og har efterfølgende kompenserende adfærd f.eks. opkastninger, tvangsmotion, faste m.m. Bulimi kan have alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser, hvis man ikke i tide får en målrettet og tværfaglig behandling. Jo hurtigere man tør erkende problemet og søge professionel behandling, jo bedre er muligheden for at blive rask og få et godt liv. Bulimi kan i visse tilfælde være livsfarlig.

Læs om behandling på Kildehøj her.

Behandling af bulimi

Medforårsagende fakta til udvikling og udløsning af bulimi kan både være psykologiske og biokemiske. Begge aspekter skal behandles. Selvom omgivelserne eventuelt ikke forstår din situation - måske fordi du ikke ser syg ud - er det vigtigt, at du forstår, at bulimi er en behandlingskrævende sygdom. Ligesom alkoholikere og stofmisbrugere kan du ikke "bare lige tage dig sammen".

Det handler nemlig ikke om "willpower", men om "brainpower". At du er angst og ambivalent og ikke tror, at du kan blive rask eller tør give slip på bulimien, er forståeligt. Det er den professionelle behandling, der skridt for skridt skal give dig motivation, tro og mod på at slippe bulimi og generobre kontrollen over dit liv.

Læs mere om vores professionelle behandlerteam her.

I enhver kvalificeret behandling bør du forvente en behandlingsplan og effektmål, så du kan være med til at følge dine fremskridt. Hvis du lider af bulimi i middelsvær til svær grad - f.eks. med daglige overspisningsanfald og opkastninger - bør behandlingsstedet være specialiseret i behandling af bulimi.

Lider du af Bulimi i de lettere grader (1-3) tilbyder Kildehøj skræddersyede behandlinger i ambulant regi.

Læs om behandling på Kildehøj her.