Forside

Din garanti for kvalitet:

Kildehøj Privathospital og Videnscenter er akkrediteret af Den Danske Kvalitestmodel (DDKM) med "et særdeles flot resultat uden anmærkninger. Privathospitalet har udmærket sig ved en meget høj patienttilfredshed, et stærkt fagligt dedikeret personale samt en meget moden kvalitets-tankegang i hele personalegruppen."

- Behandling af anoreksi, bulimi og overspisning (BED), ortoreksi samt atypiske spiseforstyrrelser

Dit helbred er for vigtigt til at du skal gå på kompromis med kvaliteten.

Kildehøj er det første og eneste danske privathospital, der har specialiseret sig i at behandle spiseforstyrrelser og comorbiditet (fx. OCD, ADHD, borderline, angst, depression, misbrug og asperger)

Kildehøj har som det eneste psykiatriske privathospital Sundhedsstyrelsens specialegodkendelse til på regionsniveau at behandle komplicerede spiseforstyrrelser.

Ud over anoreksibehandling kan vi således tilbyde intensiv behandling til madmisbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi og overspisning (BED). Atypiske spiseforstyrrelser som fx. ortoreksi behandles ligeledes.


Gratis rådgivning og netværk for bulimikere og BED samt pårørende

Rådgivning, information og undervisning. Ring på 39 64 29 37 og hør nærmere. Mener du, at du lider af et madmisbrug, så kontakt os for gratis rådgivning på vores netværksaftener. Forhåndstilmelding nødvendig. Individuel anonym telefonrådgivning gives gratis.


Det Udvidede Frie Sygehusvalg (Behandlingsgaranti)

Fra 1. januar 2010 gælder garantien også for personer over 18 år: Behandlingsgaranti vil sige, at det offentlige betaler for din behandling på Kildehøj. Det vil sige, anoreksi og bulimi er nu omfattet af behandlingsgarantien og derfor gratis for dig. Overspisning (BED) er ikke omfattet af behandlingsgarantien og er derfor endnu ikke gratis.

Der kan læses detaljer på:

www.venteinfo.dk (sæt flueben i 3 bokse):

1) Behandlingsområde: Psykisk voksne 2) Behandlingsregi: Det udvidede frie sygehusvalg 3) Behandling: Spiseforstyrrelse - voksne

www.sygehusvalg.dk (klik 3 gange):

1) Alfabetisk oversigt (voksenpsykiatri) 2) Kildehøj Privathospital 3) PV Voksenpsykiatri

 

Kildehøj Videnscenter:

Kildehøj Videnscenter har på baggrund af årevis og enestående gode behandlingsresultater oparbejdet en erfarings- og vidensbase, som danner grundlag for vor konceptudvikling.

Vi deltager i forskningsprojekter, der arbejder med behandlingskoncepter, som muliggør bedre nationale og internationale succesrater på behandlinger, større helbredelsesprocent end de offentligt publicerede tal på omkring 50 % samt mindre antal af tilbagefald.

Kildehøj Videnscenter formidler viden til offentligheden, underviser, superviserer og skræddersyr kurser til fagfolk efter behov.