Dit helbred er for vigtigt til at du skal gå på kompromis med kvaliteten. Kildehøj er det første og eneste danske center, der har specialiseret sig i udelukkende at behandle diverse typer af spiseforstyrrelser og comorbiditet (fx. OCD, ADHD, borderline, angst, depression, misbrug og asperger).

Ud over anoreksibehandling er vi således specialiserede i madmisbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi og overspisning (BED) samt atypiske spiseforstyrrelser som fx. ortoreksi.

Vi leverer ikke færdige pakkeforløb/pakkeløsninger, men udarbejder et tværfagligt tilbud ud fra dit individuelle behov, i ambulant regi.

Kildehøj Privathospital og Videnscenter - der blev etableret i 2005 - blev akkrediteret af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) med "et særdeles flot resultat uden anmærkninger. Privathospitalet udmærkede sig ved en meget høj patienttilfredshed, et stærkt fagligt dedikeret personale samt en meget moden kvalitets-tankegang i hele personalegruppen." har DDKM bedømt. Succesen er siden 2018 fortsat i centerregi.

Kildehøj fungerer nu som Videns- og undervisningscenter samt uafhængigt terapi- og rehabiliteringscenter.

Se eventuelt længere nede på denne side en 6 minutters video med præsentation af Kildehøj.                                                                  

Kildehøj har i november 2017 stoppet samarbejdet med Danske Regioner. Årsagen er dels, at Kildehøjs samarbejde med de 5 regioner ikke har resulteret i et tilfredsstillende samarbejde til fordel for spiseforstyrrede patienter - og dels at Kildehøj ønsker mulighed for at øge patientsikkerheden og have yderligere fokus på kvalitetsudvikling. Derfor er der fra 1. januar 2018 påbegyndt et arbejde med en kontinuerlig konceptudvikling, som udelukkende kommer til at omfatte sundhedsforsikrede og privatbetalere, som henvender sig oftere og oftere. Derudover samarbejdes med kommuner vedr. rehabilitering.

Vort mål er at levere rettidig målrettet tværfaglig forløb, som muliggør fysisk, psykisk og social helbredelse/recovering, så du efter det ambulante forløb hverken er klient eller patient, men et selvstændigt, selvhjulpent menneske, der kan leve det liv, du ønsker.

Kildehøj vil derfor fortsat lægge vægt på samarbejde med førende udenlandske universiteter og hospitaler, som Kildehøj tidligere har samarbejdet med og inddrage aktuel forsknings- og behandlingserfaringer fra hele verden, når det er til gavn for patienterne.

Virksomhedsansvarlig centerleder er fra 2018 tidligere hospitalsdirektør Rachel Santini.

 

Kildehøj

Kildehøj har på baggrund af årevis og enestående gode behandlingsresultater oparbejdet en erfarings- og vidensbase, som danner grundlag for vor konceptudvikling.

Vi deltager i forskningsprojekter, der kan bedre de oftest alt for dårlige nationale og internationale succesrater på behandlinger, Ny viden integreres og evalueres løbende i vores ambulante forløb.

Kildehøj Videnscenter formidler viden til offentligheden, underviser, superviserer og skræddersyr kurser til fagfolk efter behov.

Vil du vide mere om os og vort tilbud, så er du velkommen til at kontakte os

på email: san@c.dk

eller telefon 22 39 01 25