Forside

Kildehøj Privathospital og Videnscenter - der blev etableret i 2005 - er akkrediteret af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) med "et særdeles flot resultat uden anmærkninger. Privathospitalet har udmærket sig ved en meget høj patienttilfredshed, et stærkt fagligt dedikeret personale samt en meget moden kvalitets-tankegang i hele personalegruppen."

Succesen vil fortsætte i centerregi.

Kildehøj fungerer fra 1. januar 2018 som Videns- og rådgivningscenter samt uafhængigt terapi- og rehabiliteringscenter.

Se eventuelt længere nede på denne side en 6 minutters video med Præsentation af Kildehøj.

Kildehøj Privathospital har i november 2017 stoppet samarbejdet med Danske Regioner.

Årsagen er dels, at Kildehøjs samarbejde med de 5 regioner ikke har resulteret i et tilfredsstillende samarbejde til fordel for spiseforstyrrede patienter - og dels at Kildehøj ønsker mulighed for at øge patientsikkerheden og have yderligere fokus på kvalitetsudvikling. 

Derfor er der påbegyndt et arbejde med en konceptudvikling, som udelukkende kommer til at omfatte sundhedsforsikrede og privatbetalere, som henvender sig oftere og oftere.Kildehøjs mål er at matche deres behandlingsbehov i privat ambulant regi, dagregi og døgnregi til en endnu billigere pris og en endnu bedre kvalitet med mindre bureakrati og patienten i centrum.

Kildehøj vil derfor fortsat lægge vægt på samarbejde med førende udenlandske universiteter og hospitaler, som Kildehøj tidligere har samarbejdet med.

Virksomhedsansvarlig centerleder er fra 2018 tidligere hospitalsdirektør Rachel Santini.

Kildehøjs nye adresse fra 2018 er Nordre Strandvej 95, 3150 Hellebæk (tidligere politiskolen)

anoreksi, bulimi og overspisning (BED), ortoreksi samt atypiske spiseforstyrrelser

Dit helbred er for vigtigt til at du skal gå på kompromis med kvaliteten.

Kildehøj er det første og eneste danske behandlingssted, der har specialiseret sig i at behandle spiseforstyrrelser og comorbiditet (fx. OCD, ADHD, borderline, angst, depression, misbrug og asperger).

Ud over anoreksibehandling er vi specialiserede i madmisbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi og overspisning (BED)

samt atypiske spiseforstyrrelser som fx. ortoreksi.

Kildehøj Videnscenter

Kildehøj Videnscenter har på baggrund af årevis og enestående gode behandlingsresultater oparbejdet en erfarings- og vidensbase, som danner grundlag for vor konceptudvikling.

Vi deltager i forskningsprojekter, der arbejder med behandlingskoncepter, som muliggør bedre nationale og internationale succesrater på behandlinger, større helbredelsesprocent end de offentligt publicerede tal på omkring 50 % samt mindre antal af tilbagefald.

Kildehøj Videnscenter formidler viden til offentligheden, underviser, superviserer og skræddersyr kurser til fagfolk efter behov.

Vil du vide mere om os og vores projekter, så er du velkommen til at kontakte os på 22 39 01 25.