Behandlerteam

Behandlerteamet arbejder tværfagligt og består bl.a. af læger, kropsterapeuter,diætister, psykoterapeuter, psykiater, sygeplejerske, psykologer og socialrådgiver. 

Det behandlingsansvarlige personale har videnskabelige grunduddannelser og samtlige behandlere har speciel relevant terapeutisk uddannelse samt efteruddannelse fx indenfor traume- og misbrugsproblematikker.

Kildehøjs virksomhedsansvarlige læge er psykiater Christian Frøkjær Thomsen.

Hospitalsdirektør og daglig leder er kultursociolog, mag.art., psykoterapeut og ernæringsfysiolog Rachel Santini.

 

Lidt om det behandlingsansvarlige team:

 

Christian Frøkjær Thomsen

Christian Frøkjær Thomsen er erhvervsansvarlig læge på Kildehøj Privathospital, hvor han behandler, underviser og superviserer. Desuden privatpraktiserende speciallæge i psykiatri og specialist i kognitiv psykoterapi.

Christian Frøkjær Thomsen er uddannet i kognitiv adfærdsterapi og supervision samt bred psykiatrisk erfaring med problemstillinger som psykose, depression, angst, spiseforstyrrelse, alkohol- og narkomisbrug.

Christian Frøkjær Thomsen arbejder både med private patienter, supervision, coaching, undervisning og som konsulent. I foråret 2005 var han terapeut i DR1-serien "Mit ømme punkt", hvor 16 personer fik kognitiv coaching og adfærdsterapi..

Christian Frøkjær Thomsen sidder sammen med psykiater overlæge Henrik Rindom og hospitalsdirektør Rachel Santini i Kildehøjs faglige gruppe vedr. forsknings- og behandlingsudvikling af spiseforstyrrelser og misbrug.

 

Rachel Santini

Rachel Santini er uddannet kultursociolog, mag. art med speciale i medicinsk sociologi fra Københavns Universitet. Har desuden en ernæringsvidenskabelig uddannelse, som er koblet til en psykoterapeutuddannelse samt uddannelse som mediator. Desuden forskellige leder- og managementuddannelser.

Rachel Santini har som en af de første i Danmark arbejdet med og specialiseret sig i spiseforstyrrelser. Hun har forsket og arbejdet med spiseforstyrrelser siden 1978 både i USA og Danmark. Således arbejdede Rachel f.eks. med patienter med Bulimia Nervosa før der i Danmark var en officielt anerkendt diagnose endsige et etableret behandlingstilbud til disse patienter.

Deltager i nationale og internationale kongresser vedr. spiseforstyrrelser. Underviser og superviserer både indenfor det offentlige og private vedr. spiseforstyrrelser. Endvidere samarbejder hun med internationale førende forskere på område.

Gæsteforelæser ved førende universiteter.


Har for Socialministeriet som kursusleder i en årrække siden 2003 varetaget opkvalificeringen af det danske social- og sundhedspersonale på området spiseforstyrrelser-misbrug sammen med overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom.

Sidder i 2015 i Socialstyrelsens arbejdsgruppe vedr. rehabilitering af spiseforstyrrede.

På grund af Rachel Santinis store tværfaglige viden og indsigt har hun også arbejdet med andre patientgrupper, f.eks. kræft- og hjerte-karpatienter i forbindelse med helbredelses- og efterbehandlingsforløb, patientskoler og rehabiliteringsforløb (fysiske og psykiske) samt som en af de første i Danmark udarbejdet koncepter til "livsstrategikurser" for flere patientgrupper samt pårørende. Har siddet/sidder som rådgiver i forskellige ekspertgrupper og tænketanke vedr. bl.a. patientrettigheder, kræftforskning, selvmordsforebyggelse og folkesundhed.

I dag anvender Rachel Santini det meste af sin tid på arbejdet med og for spiseforstyrrede og deres pårørende og er direktør og daglig leder for Danmarks første privathospital for spiseforstyrrelser, ejet af en almen fond.

Rachel Santini sidder sammen med psykiater Christian Frøkjær Thomsen og overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom i Kildehøjs faglige gruppe vedr. forskning- og behandlingsudvikling af spiseforstyrrelser og misbrug.

 

Følgende faggrupper er bl.a. repræsenteret og inddrages efter behov i behandlingen / sagsbehandlingen:

 1. Speciallæger i almen medicin og psykiatri
 2. Børnepsykiater 
 3. psykolog
 4. ernæringsfysiolog og kultursociolog
 5. diætister
 6. kropsterapeuter
 7. kunstterapeuter
 8. traumeterapeuter
 9. psykoterapeuter
 10. sygeplejersker
 11. lærere
 12. socialpædagoger
 13. socialrådgiver
 14. administrationschef, HD 

 

 • Behandlerpersonalet modtager løbende supervision og efteruddannelse, hvor internationale relevante evidensbaserede forskningsresultater inddrages.