Du er altid velkommen på Kildehøj.

Vi anbefaler dig dog, at du afprøver et offentligt behandlingstilbud og giver det en chance, da du via din skat har betalt for det og det derfor er gratis for dig.

Kildehøjs priser er varierende afhængig af dine ønsker og vores anbefaling og kan derfor først gives efter en uforpligtende visitation. Visitationen kan også bruges som 2. opinion, hvis du er i tvivl om, hvorvidet du aktuelt modtager den optimale behandling-

Dit helbred er for vigtigt til at gå på kompromis

Derfor har Kildehøj specialiseret sig i behandling af spiseforstyrrelser samt comorbiditet. De spiseforstyrrelser, vi behandler er: Bulimi, anoreksi, ortoreksi, BED samt atypiske spiseforstyrrelser.

Vort mål er, at du bliver fysisk og psykisk helbredt, så du kan leve et liv du selv vælger og mestrer. Det er ikke nok blot at få det "bedre" eller blive stabiliseret i en destruktiv sygdom.


Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinier for behandling af spiseforstyrrelser i Danmark har Kildehøj videreudviklet konceptet.

 

Behandling på Kildehøj

Kildehøj er det første og eneste behandlingstilbud i Danmark, hvor både rehabilitering og resocialisering er en integreret del af behandling af spiseforstyrrelser. Det muliggør høj helbredelsesprocent og lav tilbagefaldsrisiko og tilfreds brugere.

Behandling af spiseforstyrrelser er på grund af det intensive og individuelt udarbejdede koncept oftest af kortere varighed end almindelige behandlingstilbud.

Samtlige af Kildehøjs patienter gennemgår løbende evaluering med effektmåling samt langtidsevaluering for at sikre optimale resultater.

Kildehøj modtager ikke patienter, som skal sondemades eller har behov for tvang.

Mulighed for ambulant, dag- eller døgnbehandling (døgnbehandling dog kun efter nærmere aftale), samt udslusning og rehabilitering.

Kildehøjs helende omgivelser

Kildehøjs placering i Hellebæk i naturskønne, helsebringende omgivelser er med til at understøtte behandlingskonceptet. Kildehøj ligger ikke for tæt på butikker og indkøbsmuligheder, men i central afstand til Hillerød, Helsingør og København, så udslusning, hvor patientene støttes i påbegyndelse af uddannelse eller arbejde, er muligt.

Dvs. den sidste dag på Kildehøj er som den første dag i det "virkelige" liv.

Vi kalder det Recovery.

 

Kildehøjs behandlingskoncept:

Vores koncept hviler på en empirisk, biopsykosocial model, der blandt andet omfatter:

  • Vurdering af fysisk tilstand. 
  • Reetablering af normale spisevaner og energiindtagelse
  • Behandling af medicinske komplikationer/følger af spiseforstyrrelser
  • Diagnosticering og behandling af anden samtidig forekommende psykiske lidelser og problemer (fx angst,OCD, depression, personlighedsforstyrrelse, psykose og selvskade).
  • Ændre dysfunktionel tænkning til mere hensigtsmæssig, specielt tanker om fødeindtagelse, kropsopfattelse, selvværd og identitet.
  • Individuel målsætning

 

Et skræddersyet tilbud

Vi skræddersyer tilbuddet så målrettet og intensivt som muligt til den enkelte patient. Hele tiden med den hensigt at tilvejebringe den til den aktuelle situation mindst indgribende og mest effektive behandling (stepped care treatment). Vi tilbyder et bredt udvalg af terapier og lægger, så vidt det er muligt, vægt på at disse er evidensbaserede. Terapiernes kombination, intensitet og udformning afhænger af patientens behov.

 

Under hele behandlingsforløbt er der

  • Koordinering af den tværfaglige behandlingsindsats.
  • Løbende evaluering og kvalitetssikring af behandlingen med inddragelse af effektmål og tests.
  • Indhentning af feedback fra patienter og pårørende for at evaluere og justere tilfredshed med behandlingen.

 Læs mere om visitation her.