Rehabilitering

Kildehøj tilbyder høj professionel rehabilitering til patienter, der har brug for dette, og hvor det ikke har været en integreret del af behandlingen.

Rehabiliteringstype og intensitet udarbejdes efter individuelt behov.

Vi har 12 års gode erfaringer med rehabilitering af patienter og kan på basis heraf også tilbyde professionel supervision vedr. rehabilitering.

Tilbuddene skræddersyes målrettet og individuelt efter behov og ønsker.

Prisen for rehabilitering er afhængig af det individuelt udarbejdede tilbud. Her kan du læse mere om Kildehøjs priser.

 

Mentor

Kildehøj tilbyder kvalificeret og løbende superviseret personale til mentorforløb til børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser og til dem, der er færdigbehandlede, men ønsker hjælp til at forebygge tilbagefald.

Kildehøj tilbyder også mentorhjælp til pårørende til spiseforstyrrede samt personale der arbejder med spiseforstyrrelse.

Kildehøjs mentor kan opfattes som en god ven og vejleder; en støtte- og ressourceperson, som motiverer, hjælper, fastholder, dvs. inspirerer til udvikling og som er der, når livet bliver svært og også kan hjælpe med hverdagens udfordringer - alt fra hjælp til møder med kommuner og læger, fastholdelse af aftaler, hyggeligt socialt samvær og opøvelse i sociale relationer.

Mentorforløb udarbejdes individuelt, så du får den støtte i hverdagen, der hjælper dig bedst muligt til skridt for skridt at blive stærk og livsglad og mestre det liv, du ønsker på dine præmisser.

En mentorordning kan være en del af en rehabilitering, men må aldrig erstatte kvalificeret behandling!

Læs artiklen: Spiseforstyrrelse - hvis ansvar, hvornår?